SAUGOS EKSPLOATUOJANT ELEKTROS ĮRENGINIUS TAISYKLĖSSAUGOS EKSPLOATUOJANT ELEKTROS ĮRENGINIUS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) 48 straipsnio 1 punktu. Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros {...}

Skaityti...Skaityti...