Nuolatinė elektros srovė

Paprastoji nuolatinės srovės grandinė

Paprastąją nuolatinės srovės grandinę sudaro tokie konstrukciniai elementai:

  • įtampos šaltinis;
  • jungiamieji laidai;
  • vartotojas (bendruoju atveju vartotojas vadinamas elektrine varža).

Jei srovės grandinė uždara, teka elektros srovė (kryptingas elektronų judėjimas), kurios skaitmeninė vertė priklauso nuo įtampos dydžio ir elektrinės varžos (Omo dėsnis).

Elektros įtampa

Technikoje įtampa sudaroma dviem būdais:

  • įtampos sudarymas stambiems techniniams projektams panaudojant generatorius;
  • įtampos sudarymas panaudojant baterijas arba akumuliatorius.

Visais atvejais įtampos sudarymas pagrįstas elektros krūvių atskyrimu.

Boro atomo modelis

Atomą sudaro atomo branduolys ir atomo apvalkas. Jo skersmuo lygus maždaug 0,1 … 1/10-9 m. Beveik visa atomo masė sukoncentruota atomo branduolyje.

Atomo struktūra

Branduolį sudaro protonai (teigiamas elektros krūvis) ir neutronai (neutralios dalelės). Kiekvienas protonas neša elementarų elektros krūvį.

Atomo branduolys (skersmuo maždaug 10-14 m) yra atomo centre. Elektronai (neigiamų krūvių nešėjai) sukasi aplink branduolį keliomis trajektorijomis.

Elektronų trajektorijos vadinamos elektronų sluoksniais (toliau sluoksniais). Gali būti iki septynių elektronų sluoksnių.

Elektronų sluoksniai

Elementarus krūvis (elektronas neigiamas, protonas teigiamas)

e=-1,6 · 10-19 As

e+=+1,6 · 10-19 As

Atomas neutralus elektrai, jeigu jame vienodi elektronų ir protonų kiekiai

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image-2.pngVario atomas:
29 protonai
29 elektronai
34 neutronai

Elektronai sukasi aplink branduolį labai dideliu greičiu (apie 2200 km/s), todėl, nors elektronų masė ir maža, atsiranda didelės išcentrinės jėgos. Elektronai nepalieka savo trajektorijų , nes tokio pat dydžio elektrinės jėgos veikia tarp atomo teigiamo branduolio ir neigiamai įkrautų elektronų.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Iscentrine-jega.-Elektronas.pngElektroną veikiančios jėgos

Tarp atomo branduolio ir elektronų veikia elektrinės jėgos. Šių jėgų atsiradimo priežastis – elektros krūvis. Priešingo ženklo krūviai traukia vienas kitą, to paties ženklo – stumia.

Jonizavimas

Vidinių (branduoliui artimų) sluoksnių elektronai būna, kaip taisyklė, tvirtai susieti su atomo branduoliu. Dėl didesnio atstumo nuo branduolio, išorinio sluoksnio elektronai būna susieti ne taip stipriai. Šie elektronai vadinami valentiniais elektronais. Jie apsprendžia elektrinės medžiagos savybes.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image-4.pngValentiniai elektronai
3 valentiniai elektronai išoriniame elektronų sluoksnyje

Aliuminis
Branduolys:
-13 protonų
-14 neutronų

Apvalkalas:
-13 elektronų

Komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *