Elektros grandinės

Išorinę elektros grandinę paprastai sudaro ne vienas, o daug įvairios paskirties elementų – elektros imtuvų, vartojančių elektros energiją, jungiamųjų laidų, matavimo ir valdymo prietaisų. Kaip juos sujungti tarpusavyje ir kaip apskaičiuoti tokioje grandinėje veikiančias įtampas, tekančias sroves, bendrą varžą – vieni svarbiausių praktinės elektrotechnikos klausimų.

Yra du pagrindiniai elektros imtuvų jungimo būdai: nuoseklusis ir lygiagretusis.

Nuosekliuoju vadinamas toks jungimas, kai grandinės elementai jungiami paeiliui, vienas po kito (1 pav.), t.y. vieno laidininko galas jungiamas su kito laidininko pradžia ir t.t. Nuosekliai sujungta grandinė neturi atšakų.