Impulsinė relė

Kas yra impulsinė relė ir kaip ji veikia?

Dauguma šiuolaikinių prietaisų yra sukurti tam, kad supaprastintų mūsų gyvenimą, todėl daugelis jų yra sukurti taip, kad būtų paprastai ir plačiai naudojami žmonių. Tarp tokių elektros prietaisų dažnai randama impulsinė relė, leidžianti automatizuoti daugelį procesų.

Įrenginys (impulsine relė)

Rinkoje yra didelė įvairovė impulsinių relių kurios skiriasi techniniais ir konstrukciniais sprendimais. Kaip pavyzdį apsvarstysime paprasčiausią impulsinės relės veikimo principą.

Pulso relės įrenginio pavyzdys
Impulsinės relės prietaiso pavyzdys

Impulsinės relė (pavyzdys) susideda iš šių elementų:

Ritė – pagaminta iš vario laidininko žaizdos ant nemagnetinio pagrindo, pavyzdžiui, textolito, elektrinio kartono ir kt. Rėmas, skirtas sukurti elektromagnetinį lauką, veikiantį magnetinius elementus.
Šerdis – pagaminta iš feromagnetinių medžiagų, kurios sąveikauja su ritės magnetiniu lauku. Skirta magnetiniams efektams judėti ir atlikti.
Relės kontaktų sistema – susideda iš judančių ir fiksuotų kontaktų, skirtų signalui perduoti.
Rezistenciniai, talpiniai ir signaliniai elementai – naudojami prietaiso logikai nurodyti ir būsenai nurodyti.
Laikmatis – nustato relės užrakto greičio laiko intervalą, tačiau nėra visuose modeliuose, padeda žymiai išplėsti įrangos funkcionalumą.

Veikimo principas

Impulso relės veikimo principas remiasi elektromagnetinio lauko pagalba (šerdies judėjimas) perjungti kontaktinę grupę. Perjungimas vyksta per nefiksuojamus jungiklius (pvz.: skambučio mygtukas). Vienas tokio jungiklio paspaudimas duoda trumpalaikį impulsą į relės valdymą ir vėl kontaktai grįžta į pastovią padėtį, įvyksta apšvietimo įjungimas/išjungimas (įtampa paduodama arba nutraukiama). Tokia relė valdoma impulsu todėl ir vadinama impulsine rele.

Konkretaus prietaiso modelio veikimas pvz.: – RIO-1:

Estafetės RIO-1 veikimo principas
Relės RIO-1 veikimo principas

Šiame įrenginyje yra dvi kontaktų grupės – galios ir valdymo. Galios kontaktai yra 11, 14 ir N, valdymo kontaktai Y, Y1, Y2, reikėtų pažymėti, kad kitose impulsų relių modifikacijose kontaktų žymėjimas ir skaičius skirsis. Kiekvieno kontakto reikšmė:

11 – skirta tiekti elektros tinklo energiją iš tinklo;
14 – naudojamas fazei išvesti iš impulso relės į prijungiamąją apkrovą;
N – nulinio laido prijungimo nuo bendros šinos;
Y – universalus kontaktas, padavus valdomą impulsą relė perjungia perjungimo kontaktus į priešingą pusę, iš įjungta į išjungta ir ir atvirkščiai.
Y1 – skirtas pervesti impulsinį įrenginį į būseną įjungta. T.y. jei kontaktai jau sujungti, relė liks toje pačioje padėtyje, pirmenybė prieš kontaktą Y.
Y2 – atjungia impulsinį prietaisą, turi pirmenybę prieš kitus du kontaktus.

Išskirtinis RIO-1 bruožas yra maitinimo grandinės nutraukimas tik tada, kai kintamosios įtampos sinusoidė eina per nulį, o tai žymiai padidina kontaktinės grupės tarnavimo laiką. Tačiau tuo pačiu metu suveikimo laikas skiriasi 0,3 sekundės, ką reikia įvertinti kuriant tikslias elektronines grandines.

Impulsinės relės veikimas tiekiant signalus į kiekvieną įvestį yra parodytas prietaiso laiko diagramoje:

RIO-1 laiko diagrama
Laiko diagrama RIO-1 relės

Kaip matote aukščiau pateiktame paveikslėlyje, impulsinio prietaiso įjungimo ir išjungimo būdus atspindi keturi sąveikos laikotarpiai:

  1. Paspaudus mygtuką (nefiksuojamą jungiklį) ir į kontaktą Y padavus įtampos impulso signalą, darbinė įtampa bus pašalinta (šviesa išsijungs), kol bus paduotas sekantis signalas į kontaktą Y (šviesa įsijungs). Tai paprasčiausias variantas valdyti apšvietimą iš daug skirtingų taškų.
  2. Atjungtoje būsenoje ant kontakto Y1 pasiduoda impulso valdymas, ko pagalba kontakte 14 atsiranda darbinis nominalas 230V.
  3. Padavus impulsinį signalą į kontaktą Y1, maitinimo grandinė susijungia – potencialas pašalinamas iš 14 kontakto. Padavus įtampą Y2 kontaktui relė atsijungs ir jėgos grandinė atsijungs.
  4. Šitame etape įjungimas atliekamas padavus signalą į kontaktą Y. Padavus impulsinį signalą į Y2 kontaktą, darbiniai kontaktai atsijungia.

Ši darbo logika leidžia įgyvendinti keletą įdomių sprendimų tiek vidaus, tiek pramonės procesuose. Tai užtikrins pagerins objektų ir elektros įrangos komutaciją juose.

P a t a i s y t i vertimą

Impulsinių relių rūšys

Platus impulsinių relių asortimentas suteikia gana didelį diapazoną, kuris skiriasi tiek kainodaros politika, tiek teikiamomis funkcijomis. Pagal veikimo principą visi modeliai gali būti suskirstyti į elektromechaninius ir elektroninius (4 pav.).

Elektroninės ir elektromechaninės relės
4 pav. Elektroninės ir elektromechaninės relės

Pirmasis variantas numato mechaninį impulso prietaiso elementų judėjimą dėl elektromagnetinės sąveikos tarp ritės ir šerdies. Antrasis tipas valdomas puslaidininkių elementais ir raktais be mechaniškai atidarytų kontaktų ir judančių dalių.

Be to, pulso relės gali skirtis:

Vardinė apkrova – nurodo leistiną amperą, kurį galima prijungti prie maitinimo kontaktų;
Polių skaičius – gali turėti skirtingą skaičių įėjimų ir rezultatų tam tikroms užduotims įgyvendinti;
Montavimo būdas – gali būti montuojamas ant DIN bėgio pagal GOST R IEC 60715-2003 p.1, laikiklis ar kita išdėstymo galimybė;
Populiariausios yra impulsinės relės apšvietimui, apsaugos grandinėms ir signalizacijai stebėti.
Be to, bistable prietaisai skiriasi bendrais matmenimis, korpuso medžiagomis, signalinių lempų buvimu ar nebuvimu.

Laidų diagramos

Praktiškai impulsinės relės rado gana platų programų spektrą, tačiau kasdieniame gyvenime jos dažniausiai naudojamos lempoms iš skirtingų kambario taškų įjungti. Todėl, kaip pavyzdžius, apsvarstysime galimybę prijungti perjungimo įrenginius, kad elektros energija būtų perduodama lemputėms per jungiklį.

Paprasčiausias variantas yra situacija, kai kambaryje maitinate tik vieną liustra arba prožektorių grupę, kuri turi būti įjungta ir išjungta iš kelių kambario taškų.

Paprasčiausia wir ryšio diagrama
Paprasčiausia IR pajungimo schema

Kaip matote 5 paveiksle, galia tiesiai iš automatinės mašinos ar jungiamosios dėžutės tiekiama į RIO-1 įvesties 11, antroji linija yra prijungta prie jungiklių kilpa, o bendras taškas yra išvestis į įvestį Y. Nuo 14 išvesties fazė tiekiama į apšvietimo lempas, o nulinis laidininkas iš bendro pado atskiriamas atskira linija prie lempų ir atitinkama impulso relės galia. Naudojant šią schemą, kiekvienas jungiklis vienodai siunčia signalą, kad įjungtų ir išjungtų apšvietimo įrangą. Be to, galite įdiegti sudėtingesnes ryšio schemas su prioritetų nustatymu.

Prisijungimo diagrama dviem vartotojų grupėms
Prijungimo schema dviem vartotojų grupėms

Kaip parodyta 6 paveiksle, yra dvi apšvietimo įrenginių grupės, galite imtis analogijos su dviem kambariais, kurių kiekvienas turi savo RIO-1. Trijų jungiklių sujungimas kiekvienai apšvietimo grupei yra panašus, tačiau prie abiejų grupių buvo pridėtas visuotinis įjungimas ir išjungimas.

Čia mygtuko jungiklis, skirtas tiekti energiją visiems apšvietimo įrenginiams, yra prijungtas prie pirmojo ir antrojo perjungimo relių Y1 kaiščio. Todėl, įjungiant „Įjungti”, nepaisant jungiklių būklės ir signalo tiekimo į Y, šviesa įsijungs abiejuose kambariuose. De-energizuojantis jungiklis yra prijungtas prie abiejų impulsinių relių Y2 kaiščių, kurie turi pranašumą prieš Y1. Todėl, paspaudus klavišą „Išjungta”, visa apšvietimo įranga bus išjungta.

Specifikacijos

Pagal šio straipsnio 2.1 dalį. GOST 16121-86 impulsinių relių parametrai turi atitikti technines specifikacijas ir standartus, kurių pagrindu jie gaminami. Svarbiausi bistable jungiklių veikimui yra:

mygtukų jungiklių, kuriuos galima prijungti kartu su tam tikro tipo lempa, skaičius;
leistinos įtampos ribos perjungimui;
didžiausia srovės apkrova, kurią galima perjungti;
tam tikro tipo lemputės numeris arba galia.
bendri matmenys turi atitikti paso duomenis pagal GOST 16121-86 2.2.1 punktą

Pulso relės bendrų matmenų pavyzdys
Impulsinės relės bendrų matmenų pavyzdys

signalo laikas ir atsakymo vėlavimas;
konstrukcinių elementų mechaninis ir elektrinis stiprumas;
atsparumas dilimui pagal ciklų skaičių;
klimatinės veiklos rezultatai.
Kai kuriuos iš šių duomenų galima rasti pulso relės korpuse (žr. pavyzdį 8 paveiksle), kiti – tik prietaiso pase.

Relės specifikacijos
Relės specifikacijos

Taikomoji programa

Taikymo sritis apima visas sritis, kuriose automatizavimui reikalingas nuotolinis vieno objekto valdymas iš kelių taškų. Kasdieniame gyvenime ir kai kuriose pramonės šakose tai yra patalpų apšvietimas, kurį galima valdyti iš kelių taškų. Šis klausimas ypač aktualus organizuojant elektros tiekimą į „protingą namą”.

Geležinkelio tinklo automatizavimo ir centralizacijos sistemose ji teikia nuotolinio valdymo ir išsiuntimo signalizacijos procesus. Jis naudojamas signalizacijos veikimui ir veikimo signalų perdavimui.

Susiję vaizdo įrašai

Parengta pagal: https://www.asutpp.ru/impulsnoe-rele.html

Daugiau apie šviesos valdymą iš kelių vietų skaitykite…