Elektros kabeliai

Elektros laidas, kabelis. Skerspjūvių pasirinkimas

Elektros laidai nuo elektros kabelių skiriasi tuo:

Laidas dažniausiai turi vieną gyslą (laidininką), padengtą izoliaciniu sluoksniu. Jis naudojamas žemos įtampos tinkluose. Pavyzdys:

ML 750V

Laido gysla gali būti sudaryta ir iš kelių tarpusavyje supintų ir lanksčių vielučių. Pavyzdys:

MKEM 90 750V

Kabelis turi kelis izoliuotus laidus, padengtus bendru apvalkalu, ir skirtas naudojimui instaliacijai ir žemos bei vidutinės įtampos elektros tinkluose. Tipinis instaliacinio kabelio pavyzdys:

XPJ-HF D

Elektros kabelio parametrai

Sklandžiam kabelio veikimui tinkle svarbūs 3 pagrindiniai elektrotechniniai parametrai: laidininko (gyslos) medžiaga, kabelio skerspjūvis, kabelio degumo klasė.

Kabelio laidininko medžiaga

Kadaise konkuravusių laidininkų dvikovoje varis dabar užtikrintai laimi prieš aliuminį. Moderniose vidaus instaliacijose aliuminis užleido vietą variui, bet vis dar plačiai naudojamas oro linijose ir požeminėse skirstomojo elektros tinklo linijose. Aliuminio elektrotechninės savybės yra prastesnės dėl jo polinkio greitai oksiduotis ir korozuotis, o pralaidumas 60 proc. mažesnis už varį. Varis pasižymi didesniu lankstumu ir ilgaamžiškumu, geriau praleidžia elektros srovę, ilgai nesioksiduoja.

Jungti tarpusavyje seną aliuminio ir naują varinę instaliacijas yra prastas sumanymas. Varis ir aliuminis turi labai skirtingus elektrocheminius potencialus. Tai du visai nesuderinami metalai. Jų kontakto vietoje greitai prasideda galvaninė reakcija, sukelianti koroziją, o visa instaliacija bus nekokybiška ir nesaugi. Varinius ir aliuminio laidus sujunginėti galima tik per specialų tarpinį gnybtą iš plieno arba iš alavuoto vario.

Kabelio skerspjūvis

Tinkamas kabelio skerspjūvis priklauso ir nuo tinklo įtampos, ir nuo montavimo būdo. Žemai įtampai pasirenkamos gyslos dažniausiai nuo 1,5 mm² skersmens (varinės). Priimta supaprastintai skaičiuoti, kad minimalus 1,5 mm² skersmuo tinka 1 kW apkrovai. Aliuminio gyslos skersmenį reikia padidinti 60 procentų, norint, kad jis atitiktų vario ekvivalentą. Visada rekomenduojama rinktis šiek tiek didesnį skersmenį negu rodo pirminiai skaičiavimai – atsargai, jeigu padidės apkrova dėl papildomai prijungtų prietaisų.

Kabelio degumo klasė

Pastatų rūšys ir rizikos lygiai

 • Laidų ir kabelių gyslos turi būti sujungiamos medžiagą ir skerspjūvį atitinkančiais varžtiniais ir
  spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo ar litavimo būdu.
 • Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atšakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir
  kabelio atsarga pakartotinai sujungti, atšakoti arba prijungti.
 • Laidų ir kabelių sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrėti ir remontuoti.
  Laidai ir kabeliai sujungimo ir šakojimosi vietose neturi būti mechaniškai tempiami.
 • Laidų ir kabelių gyslų sujungimo ir šakojimosi vietų, jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan.
  izoliacija turi būti lygiavertė ir šių laidų ir kabelių izoliacijai.
 • Laidus ir kabelius sujungti ir atšakoti reikia dėžutėse, sąvaržų izoliaciniuose korpusuose,
  specialiose statybinių konstrukcijų nišose ir elektros įrenginių, aparatų ir mašinų korpusuose.
 • Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės turi būti uždarytos dangteliais. Jungiamųjų ir šakojimosi
  dėžučių konstrukcija turi atitikti laidininkų tiesimo būdą ir aplinkos sąlygas.
 • Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės ir jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų izoliaciniai korpusai turi
  būti pagaminti iš A1 degumo klasės statybos produktų arba C-s2, d2 degumo klasės statybos produktų.

Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti tiesiami:
– ne žemiau kaip 2 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu nepavojingose
patalpose, esant aukštesnei kaip 50 V kintamosios srovės ir 75 V nuolatinės srovės įtampai, ir
pavojingose bei labai pavojingose patalpose, esant tik iki 50 V kintamosios srovės ir 75 V nuolatinės
srovės įtampai;
– ne žemiau kaip 2,5 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu pavojingose
ir labai pavojingose patalpose, esant aukštesnėms nei saugios įtampos.
Šie reikalavimai netaikomi atšakoms nuo elektros instaliacijos linijų iki ant sienų įrengtų jungiklių, šakučių lizdų, skydelių, valdymo aparatų, šviestuvų, išskyrus gamybines patalpas, kuriose šios atšakos 1,5 m aukštyje nuo grindų arba priežiūros aikštelių ir žemiau turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų.
Patalpose, į kurias gali patekti tik elektrotechninis personalas, atviros instaliacijos laidininkų tiesimo aukštis nereglamentuojamas.

Atvirai nutiestų, taip pat nutiestų vamzdžiuose ir ne mažesnio kaip 1P20 apsaugos laipsnio
loviuose ir lanksčiose metalinėse rankovėse kabelių ir laidų įrenginio aukštis nuo grindų ar priežiūros
aikštelių nereglamentuojamas.
Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 50 mm, o iki
degių arba lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų – ne mažesnis kaip 100 mm. Jei atstumas
nuo laidų ir kabelių iki vamzdynų mažesnis kaip 250 mm, tai laidai ir kabeliai turi būti papildomai
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų po 250 mm į abi puses nuo vamzdyno.

SPR kabelių ženklinimas

Statybos produktų reglamentas apima septynias saugos klases nuo A iki F, kur A reiškia nedegų produktą, o F – produktą, kurio reakcijos į ugnį savybės yra nenurodytos. Remiantis šia klasifikacija, kabeliai dažniausiai yra skirstomi į B, C, D ir E klases. Papildomuose kriterijuose nustatomi reikalavimai
išmetamų dūmų kiekiui (vertės s1, s2, s3), degimo metu susidariusiems liepsnojantiems lašeliams (vertės d1, d2, d3) ir degimo metu išmetamų dūmų rūgštingumui bei elektrolitiniam laidumui (vertės a1, a2, a3), kur didesnė vertė reiškia prastesnį rezultatą.

SPR kabelių ženklinimas:

D = klasė | ca = kabeliai/laidai | s = dūmai | d = lašeliai | a = rugštingumas ir elektrolitinis laidumas
Prie produkto pritvirtintas CE ženklas įrodo, kad gaminys atitinka visus taikomų direktyvų reikalavimus.
„Prysmian Group“ gaminami kabeliai atitinka reglamento reikalavimus, produkto aprašai visada yra pateikiami su SPR ženklu, o SPR gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas visada galite rasti naudodami DoP ieškikliu.

________________________________________________________________

Pagal Lietuvoje galiojančias Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles kabelio degumo klasės pasirinkimas priklauso nuo pastato tipo ir rizikos lygio jame.

● I laipsnis (aukštas rizikos lygis). Jam priklauso tokie statinių tipai, kaip evakuacijos keliai (pvz., viešbučių koridoriai ir laiptinės, vestibiuliai). Tokiose vietose kabelių degumo Euroklasės rodiklis gali siekti Cca-s1, d1, a1. Šią kategoriją atitinka kabelių tipai XPJ-HF C-Pro, AFUX C-Pro, AXMK-HF C-Pro, AXCMK-HF C-Pro, MK-HF C-Pro, MCMK-HF C-Pro, MKEM-HF C-Pro, XPK-HF C-Pro.

● II laipsnis (vidutinis rizikos lygis). Poliklinikos, ligoninės, mokyklos, vaikų darželiai, prekybos centrai. Gyvenamieji daugiabučiai. Tuneliai, šachtos. Euroklasės rodikliai: Dca-s2, d2, a2. Šiai grupei priklausantys kabelių tipai: XPJ-HF D, XPUJ-HF D, XPK-HF D, AXQJ PURE, FXQJ PURE, FQ PURE.

● III laipsnis (žemas rizikos lygis). Jis būna pramoniniuose pastatuose, gamybos paskirties patalpose, sandėliuose, 1-2 aukštų gyvenamuosiuose namuose. Euroklasė: Eca. Atitinkantys kabelių tipai: XPJ, XPUJ, XPK, AXPK-PLUS, AMCMK, MCMK, ML, MK, MKEM, kuriuos gamina kompanija „Prysmian Group Baltic”.

Kabelių degumo Euroklasės ženklinimo iššifravimas (A1, A2, C, D, s1, d1, a1 ir kt.). Kabelių ir kitų statybinių gaminių/medžiagų degumas skirstomas pagal klases, Lietuvoje perimtas Europos LST EN 13501-1 standartas, vadinamas „Euroklase”. Joje skirtingos gaminių degumo savybės ženklinamos didžiosiomis raidėmis A, B, C, D, E, F ir papildomomis mažomis raidėmis s, d, a. Ką jos reiškia:

A1Visai nepalaiko degimoNeužsidega
A2Beveik nepalaiko degimoNeužsidega
BNežymiai palaiko degimąBeveik neužsidega
CKažkiek palaiko degimąUžsidega po 10 min.
DŽenkliai palaiko degimąUžsidega po 2-10 min.
ESkatina degimąUžsidega greičiau nei po 2 min.
FSkatina degimąUžsidega greičiau nei po 2 min. (beveik iš karto)
Kabelių degumo Euroklasės ženklinimas

Degimo metu dūmų susidarymas irgi skirstomas į klases, žymimas kaip s1, s2, s3. Kai kurios medžiagos degdamos išskiria liepsnojančius lašus – tokios žymimos klasėmis d0, d1, d2.

PVC kabelių apvalkalas ugnyje gali išskirti rūgštį (vandenilio chlorido) – tam yra rūgšties dujų išsiskyrimo žymėjimas (klasės a1, a2, a3).

s1Dūmų beveik nėra arba visai nėrad0Liepsnojančių lašų nėraa1Rūgštis neišsiskiria arba beveik neišsiskiria
s2Vidutinis dūmų kiekisd1Nedaug liepsnojančių lašųa2Vidutinis rūgšties kiekis
s3Didelis dūmų kiekisd2Daug liepsnojančių lašųa3Daug rūgšties
PVC kabelių apvalkalų rūgšties dujų išsiskyrimo žymėjimas

Verta atkreipti dėmesį, kad yra į behalogeninių kabelių. Šių kabelių izoliaciniame apvalkale nėra tradicinių PVC halogenų (chloro), todėl gaisro metu jie neišskiria tamsių kenksmingų dūmų ir vandenilio chlorido rūgšties, gadinančios elektroniką. Degant apvalkalas išskiria žymiai mažiau dūmų, ne tirštų, o skaidresnių, nekenkiančių sveikatai ir aplinkai, neapsunkinančių matomumo. Vietoj rūgšties, sudegus, susidaro milteliai, kurie negadina jautrios elektronikos įrangos. Vienas iš tokios serijos kabelių – Afumex gaminamas galios kabelis:

MCMK-HF C-PRO 4×50/25 Halogeninis 1kV maitinimo kabelis su vario šerdies ekranu. Stacionariam montavimui patalpose, lauke ir žemėje; taip pat pastatų konstrukcijose, pvz. tiesiogiai betone (bet ne į slankiąsias jungtis). Dūmai gaisro atveju yra minimalūs, skaidrūs ir nekenkia elektroninei įrangai. STANDARTAS: EN 60228,IEC 60502-1,HD604-5I,HD 308 S2,EN 60332-1-2,EN 60332-3,IEC 60754,IEC 61034

Kabelių tipai

Kabelių tipų įvairovė ir pasirinkimas labai priklauso nuo jų naudojimo srities: statyba, elektros gamybos sektorius ir elektros tinklai, pramonė ir įrangos gamyba, telekomunikacija. Plačiau:

Sritis Kabelių tipai
Statyba Instaliaciniai kabeliai;
Kontroliniai kabeliai;
Galios kabeliai (jėgos kabeliai);
Signaliniai kabeliai;
Ugniai atsparūs kabeliai
Lankstūs kabeliai
Elektros tinklai Oro linijų kabeliai (Kabantieji kabeliai);
Neizoliuoti laidininkai;
1 kV vidutinės įtampos kabeliai;
12-24 kV įtampos jėgos kabeliai
Pramonė ir gamyba Guminiai kabeliai;
Kontroliniai kabeliai
Telekomunikacijos ryšiai Optiniai kabeliai;
Bendraašiai (koaksialiniai) kabeliai;
Vidinių tinklų (duomenų) kabeliai;
Vytos poros kabelis

Instaliaciniai kabeliai

Instaliaciniai kabeliai. Į šią kategoriją įeina ir mažo dūmingumo behalogeniniai (aprašyti aukščiau) kabeliai, ir kabeliai su tradiciniu PVC apvalkalu. Skirti montavimui patalpose, įrenginiuose, GKP sienų ertmėse. Gyslų kiekis gali svyruoti nuo 2 iki 5. Kabeliai

XPJ-HF C-PRO

pasižymi degumo nepalaikančiomis savybėmis Cca s1, d1, a1. Bet jie nerekomenduojami kloti be apsauginio vamzdžio po žeme ir betono mišinyje. Jie jautrūs tiesioginiams ultravioletiniams spinduliams. Bet instaliaciniai montavimo kabeliai

XPUJ 750V

yra atsparūs UV spinduliams ir tinka klojimui po žeme ir atvirame lauke.

Kontroliniai kabeliai

Šio tipo gaminiai naudojami elektros įrenginių matavimui, valdymui ir signalų kontrolei tiek patalpose, tiek lauke ar grunte. Kabeliuose gali būti nuo 7 iki 27 varinių gyslų 1,5-2,5 mm² skerspjūvio. Kontroliniai kabeliai

MMO-HF C-PRO 750V

degimo metu beveik neišskiria dūmų ir kenksmingos chlorido rūgšties.

MCCMO-HF C-PRO 750V, 1 kV behalogenis galios kabelis vario laidininkais, EMC ekranuotas valdymo kabelis su variniais laidininkais. Behalogenis, degimo nepalaikantis ir savaime gęstantis ugnies atveju. Dūmai gaisro atveju yra minimalūs, skaidrūs ir nekenkia elektroninei įrangai. Stacionariam montavimui, uždarose patalpose, lauke, vamzdžiuose, žemėje ar vandenyje. Tinka naudoti perjungimo ir potencialiai sprogiose vietose. Gali būti klojamas plūgu, esant tinkamai priežiūrai. Vario ekranas turi 100% aprėptį ir atitinka EMC direktyvą su tinkamu įrengimu

MCCMO-HF C-PRO grupės kabeliai turi stiprinantį varinį ekraną (EMC) po išoriniu apvalkalu, yra behalogeniai, gali būti klojami grunte ar sprogioje aplinkoje.

Jėgos kabeliai

Jėgos kabeliai, dar vadinami galios kabeliais. Šios grupės kabeliai dažnai naudojami stacionarios instaliacijos patalpose (sausose, drėgnose) ir kilnojamų įrenginių pajungimui. Priklausomai nuo apvalkalo juos galima kloti po žeme, betone ir lauke elektrotechniniuose vamzdžiuose ir kanaluose. Naudojami ir pramoniniuose elektros tinkluose su pastovia įtampa nuo 1 kV iki 35 kV. Gali turėti 2-5 laidininkus (nuo 1,5 iki 35 mm² Ø) kaip

XPK-HF C-PRO, 1 kV behalogenis galios kabelis vario laidininkais, Halogenų neturintis ir antipirenas maitinimo kabelis į vietas, kur keliami aukštesni saugos reikalavimai. Dūmų susidarymas gaisro metu yra mažas, skaidrus (palengvinti evakuaciją) ir nekenkia elektroninei įrangai. Lauko montavimo kabelis turi būti apsaugotas nuo mechaninio įtempio ir vandens panardinimo.

ir vario šerdies ekraną kaip

MCMK-HF C-PRO 1KV SECTOR, 1 kV behalogenis galios kabelis vario laidininkais, Stacionariam montavimui patalpose, lauke ir žemėje; taip pat pastatų konstrukcijose, pvz. tiesiogiai betone (bet ne į slankiąsias jungtis).Dūmai gaisro atveju yra minimalūs, skaidrūs ir nekenkia elektroninei įrangai.

MCMK-HF C-PRO su 300 mm² skersmens laidininku.

Signaliniai kabeliai

Signaliniai kabeliai. Simetriški signalų kabeliai naudojami valdymo ir priežiūros centruose, apsaugos sistemose ir pastatų automatikoje. Jie tinka fiksuotam montavimui pastatų viduje ir lauke. Drėgmei ir UV spinduliams atsparų signalinį kabelį

JAMAK-ARM-HF DCA, Signalinis kabelis su ekranu plieniniams armuotiems elementams, Halogenų neturintis, nepalaikantis degimo ir simetriškam duomenų perdavimui skirtas kabelis, naudojamas valdymo ir priežiūros centruose pramonės objektuose. Jie tinka stacionariam montavimui pastatų viduje ir išorėje. Kabelis užtikrina puikią apsaugą nuo elektromagnetinių trikdžių Nominali įtampa U [V] 50

galima tiesti lauko sąlygomis ir po žeme, nes jame yra sustiprinanti šarvo juosta ir apsauga nuo graužikų, armuojantis ekranas ir keli vidiniai apvalkalai. Gyslų skaičius signaliniuose kabeliuose gali svyruoti nuo 4 iki 96.

Ugniai atsparūs kabeliai

Ugniai atsparūs kabeliai. Vien iš pavadinimo aišku, kad kabelis pasižymi ugniai atspariu apvalkalu, neišskiriančiu kenksmingų halogenų gaisre ir sustiprinto atsparumo gyslų sluoksniu. Skirti signalizacijos, valdymo ir maitinimo stacionariems įrenginiams, kuriuose gaisro metu dėl žmonių saugumo ugniai atsparus

FIRETUF FRHF 500V, FIRETUF FRHF 750V, FIRETUF FRHF-EMC 1KV
SIGNAALKABEL 2300 FB30/60, SIGNAALKABEL 2300 FB90

kabelis turi stabiliai veikti tam tikrą laiką (pvz., priešgaisrinėje sistemoje, gesinant, skelbiant pavojaus signalą). Naudojami nejudinamai instaliacijai patalpose ir lauke. Kabelis FIRETUF FRHF gali veikti ištisas 90 minučių labai aukštoje 830º C temperatūroje.

Lankstūs kabeliai ir laidai

Lankstūs kabeliai ir laidai. Pasižymi geru lankstumu, naudojami sausose patalpose, instaliacijose su lengvomis ir vidutinėmis mechaninėmis apkrovomis, nešiojamuose elektros prietaisuose, statybinių įrankių maitinimo laidams, transporto priemonėse. Išorinis apvalkalas būna arba plokščias kaip

MSO 300V, Lankstus kabelis, Lankstus laidas, skirtas naudoti sausose patalpose, lengvoms ir vidutinėms mechaninėms apkrovoms bei nešiojamiems prietaisams

MSO 300V variante, arba apvalaus skerspjūvio kaip

H05RR-F, Lankstus gumuotas kabelis, Lankstus kabelis buitinių elektros prietaisų, apšvietimo įtaisų, nešiojamųjų tikrinimo lempų ir kt. sujungimams. Taip pat gali būti naudojamas kaip laisvai pakabinamas kabelis jungčių, lizdų ir stacionarių variklių prijungimui. Esant didesnei mechaninei apkrovai rekomenduotume naudoti H07RN-F

H05RR-F, kuris pagamintas iš ypatingos etilo-propileno gumos, atsparios mechaniniam susidėvėjimui ir cheminėms medžiagoms (tepalams, alyvoms, naftos produktams).

Oro linijų kabeliai

Oro linijų kabeliai. Pakabinamieji

AMKA 1KV, EX, PAS-W
CCST-W

atvirame ore ant elektros stulpų, bokštų, antenų, elektros skirstymo kabeliai. Juose dažniau naudojami aliuminio laidininkai, nes aliuminis sveria dvigubai mažiau už varį, ko dėka jį lengviau montuoti ore ir sutaupoma atramoms. Daugiausiai tai pinti kabeliai su 2-4 gyslomis.

Guminiai kabeliai

Guminiai kabeliai. Lanksti ir mechaniškai patvari neopreno (polichlorpropeno) apvalkalo medžiaga.

DRAKAFLEX H07RN-F, Lankstus guminis kabelis, Geras lankstus atmosferai ir naftos produktams atsparus kabelis. Skirtas naudoti, kai mechaninis įtempis yra vidutinio sunkumo, erdvėse, kuriose yra sprogimo pavojus, arba sausose ir drėgnose patalpose. Lauke, pvz. žemės ūkio pastatuose ir laikinuose įrenginiuose darbo vietose. Taip pat skirtas stacionariam įrengimui laikinuose pastatuose ir kajutėse.

Tokie kabeliai naudojami judančiuose ir kilnojamuose įrenginiuose, laikinose instaliacijose, dirbtuvėse ir statybvietėse, pajungiant įrankius ar elektros variklius į tinklą. Apvalkalas labai atsparus naftos ir atmosferos poveikiui (ozonui ir UV spinduliams). Lankstaus laidininko (5 klasė) dėka guminiai kabeliai lengvai montuojami.

Optiniai kabeliai

Optiniai kabeliai. Tai optinio pluošto kabeliai, naudojami didelės spartos interneto tinkluose, duomenų perdavimui, ryšių sistemose, kabelinėje televizijoje, aukštosiose technologijose, apšvietimo sistemose, medicinoje.

Po išoriniu apvalkalu yra šviesolaidžiai – optinės skaidulos iš silicio stiklo, perduodančios informaciją šviesos greičiu. Priklausomai nuo klojimo būdo ir aplinkos tipo, skaidulos padengtos papildomais apsauginiais sluoksniais ir šarvu, išorinis apvalkalas būna sustiprintas. Optiniai kabeliai klojami grunte, po vandeniu, montuojami pastatuose.

Bendraašiai (koaksialiniai) kabeliai

Bendraašiai (koaksialiniai) kabeliai. Jų konstrukciją sudaro vidinis vario laidininkas, padengtas izoliaciniu dielektriko sluoksniu ir pintu ekrano tinkleliu, paslėptu po išoriniu apvalkalu iš PVC arba iš behalogeninės medžiagos. Bendraašiai kabeliai transliuoja aukštų dažnių signalą. Elektromagnetinį lauką transliuojantį signalą sukuria varinė gysla ir pintas varinis ekranas, sąveikaudami tarpusavyje kabelio viduje. Svarbu, kad toks laukas nesusikerta su gretimų kabelių laukais ir pats nepaveikiamas pašalinių laukų.

Tipas naudojamas televizijoje, ryšių kanaluose, kompiuterių tinkluose, elektronikoje, nuotolinio valdymo sistemose.

Vytos poros kabeliai

Vytos poros kabeliai. Tokį tipą sudaro dvi izoliuotos ir supintos vario gyslos, dengtos išoriniu apvalkalu. Kabelyje gali būti ne viena vyta pora, o keletas tokių porų, sukuriančių elektromagnetinį lauką signalo perdavimui. Priklausomai nuo paskirties, vytos poros gali būti apgaubtos šarviniu metaliniu ekranu po išoriniu apvalkalu. Ekranas apsaugo tokio kabelio sklandų ir spartų veikimą nuo pašalinių elektromagnetinių laukų, galinčių kelti trukdžius.

Vytos poros kabeliai naudojami telefonijoje, duomenų perdavime, skaitmeninėse technologijose, panašių komunikacijų srityje.

Kabelio markės raidinis žymėjimas

Raidžių ir skaičių derinyje, kurį matome kabelio markėje, užkoduota detalesnė informacija apie gaminio charakteristikas. Žinodami šią „abėcėlę” galime lengviau orientuotis kabelių pasirinkime:

E, PE Polietileno izoliacija
X, XPE Kryžminis polietilenas izoliacijoje
R Guminė izolizcija
S Silikonas, silikono gumos izoliacija
V PVC izoliacija (gyslų ir išorinio apvalkalo)
Q Poliuretano izoliacija
J Stiklo pluoštas
T Tekstilinė pinta izoliacija
N Chloropreno guma izoliacijoje
C, CC Varinis ekranas, Sustiprintas varinis ekranas
H Labai plonos vielos gysloje
F Plonos lanksčios vielos gysloje
K Plonos nelanksčius vielos gysloje
R Daugiavietis laidininkas
U Monolitinis laidininkas
Y Alavuotos vielos gysloje
D Plonos vielos gysloje (suvirinimo kabeliui)
E Labai plonos vielos gysloje (suvirinimo kabeliui)
G Įžeminimo laidas yra (3G – 3 gyslos su įžeminimo laidu, 4G – 4 gyslos su su įžeminimo laidu ir t.t.)
X Įžeminimo laido nėra (3X – 3 gyslos be įžeminimo laido ir t.t.)
01 100 V nominali įtampa
03 300 V nominali įtampa
05 300-500 V nominali įtampa
07 450-750 V nominali įtampa
11 600-1000 V nominali įtampa
Kabelio markės raidinis žymėjimas

Laidų spalvinis žymėjimas

Pagal HD 308 Europos standarto reikalavimus 3 laidų instaliaciniame kabelyje kiekvienas laidas turi savo spalvinį žymėjimą:

Įžeminimo laidas visada žaliai geltonas;

● Darbinis nulinis laidas – būtinai mėlynas;

● Fazinis laidas gali būti rudas, baltas, juodas, raudonas, violetinis. Taip jo nesupainiosi su „nuliu” ar „žeme„.

PE-žaliai geltonas, N-mėlynas, L-rudas, baltas, juodas, raudonas, violetinis

Šių spalvinių reikalavimų nepaisymas gali turėti tragiškų pasekmių, įtaką elektros instaliacijos nekokybiškam veikimui. Vis dar pasitaiko neaiškių gamintojų kabeliai, kurių spalvinis laidų žymėjimas skiriasi nuo standartinio. Tokių kabelių geriau vengti. Net jeigu jūs ir atsiminsite nestandartinę spalvinę schemą, ar galite garantuoti kas bus su ja, praėjus eilei metų metų ar pradedant dirbti su ja kitiems elektrikams?

Kabelio skerspjūvio skaičiavimas

Teisingai pasirinktas kabelio skerspjūvis – saugaus ir ilgamečio instaliacijos veikimo garantas. Koks kabelio skersmuo pagal apkrovą yra tinkamas jūsų atveju? Tam reikia žinoti apkrovos tipą (vienfazė ar trifazė) ir maksimalią vartojamąją galią.

Jeigu laidai yra paslėpti sienos ertmėje elektrotechniniame vamzdyje, tuomet pasirinkimui svarbu žinoti visų laidų, bendrai nutiestų viename vamzdyje, kiekį.

● Trifazių apkrovų atveju gali būti tiesiamas 4 arba 5 laidų kabelis (3 fazės, nulinis laidas ir kartais apsauginis laidas). Bet kuriuo atveju apskaičiavimui imamas kiekis iš 3 laidų (nulinis laidas neįskaitomas);

● Vienfazės apkrovos atveju tiesiamas 2 ar 3 laidų kabelis (fazė, nulis, apsauginis/įžeminimo laidas). Laidų kiekis apskaičiavimui – 2;

Kabelio skerspjūvio pasirinkimo skaičiavimams

Vienfaziame tinkle, kai elektros srovė 230 V galima apytiksliai paskaičiuoti pagal supaprastintą formulę:

I = P – K

U-cos ϕ

P – apkrovos galia, W;

U – įtampa tinkle, 230 V;

K – vienalaikiškumo koeficientas (pavieniai apkrovai – 1, apkrovų grupei – 0,75);

cos ϕ – aktyvios galios koeficientas (buitiniams elektros prietaisams – 1).

Trifaziame tinkle su 380 V įtampos srove preliminariai skaičiuojama pagal kitą supaprastintą formulę:

P – apkrovos galia, W;
U – įtampa tinkle, 380 V;
cos ϕ – aktyvios galios koeficientas (nurodytas el. prietaisų techniniame pase).

Skaičiavimo metu laido skersmuo suapvalinamas į didesnę pusę iki artimiausio standartinio skersmens, nurodyto mūsų lentelėje;

● Minimalus skersmuo variniams laidams – 1,5 mm²; aliumininiams – 16 mm²;

DĖMESIO! Aukščiau nurodyti skaičiavimo būdai su lentele ir supaprastintomis formulėmis negarantuoja absoliutaus tikslumo, nes juose neatsižvelgiama į daugybę kitų lemiančių faktorių: pastato tipą, lauko ir aplinkos sąlygas, kabelio montavimo būdą ir grandinės ilgį – šie faktoriai yra labai svarbūs teisingam rezultatui.

NAUDINGA! Kabelių skerspjūvio skaičiavimo programa CableApp, sukurta šios srities ekspertų – kompanijos „Prysmian Group Baltic”, gaminančios elektros laidus ir kabelius, per kelias sekundes atliks sudėtingus apskaičiavimus.