Elektros trauma

Elektros trauma, organizmo sužalojimas elektros srove

Vienas iš pavojingiausių veiksnių (elektros srovė, elektros lankas, elektromagnetinis lankas, statinė elektra) yra elektros srovė. Elektros srovė neturi jokių fizinių požymių ar kitų savybių dėl kurių žmogus galėtų ją jausti savo pojūčiais (regėjimas, uoslė, klausa, skonis ir tt) iki prisilietimo prie neizoliuotų elektros dalių (laidai, elektros įrenginiai ir kitos elektrai pralaidžios vietos…) esant įtampai. Elektros srovės poveikis priklauso nuo srovės stiprio, dažnio, srovės kelio žmogaus kūnu, poveikio trukmės ir paties žmogaus savybių (kūno varžos, fizinės būsenos). Kuo elektros srovė stipresnė, tuo sunkesnė būna elektros trauma. Buityje ir pramonėje naudojama žemo dažnio (50–60 Hz) kintamoji elektros srovė pavojingesnė negu aukšto dažnio ir 3–5 kartus labiau paveikia organizmą negu to paties stiprumo ir įtampos nuolatinė srovė, nes ji sukelia mėšlungišką raumenų susitraukimą, kuris neleidžia atsitraukti nuo srovės šaltinio. Pavojingiausia, kai srovė teka tarp rankų, nuo rankos ar galvos į koją, nes tada ji eina per širdį ir gali sutrikdyti jos veiklą. Tekanti per galvą srovė gali trikdyti kvėpavimą. Varža yra didesnė, o elektros srovės poveikis silpnesnis, kai prie laidininko, kuriuo teka elektros srovė, žmogus liečiasi trumpai, mažu kūno paviršiaus plotu, vilkėdamas sausus drabužius, avėdamas batus guminiais padais. Fizinį darbą dirbančiam vyrui elektros srovė mažiau pavojinga negu moteriai. Sunkiausiai elektros srovė sužaloja vaikus, išsekusius ir neblaivius žmones. Sunkią elektros traumą sukelia daugiau kaip 20 mA stiprio kintamoji ir daugiau kaip 50 mA nuolatinė srovė. Po sunkios elektros traumos lieka gilių ir plačių nudegimų, pažeidžiami vidaus organai. Jei nukentėjusiajam sutriko kvėpavimas, širdies veikla, atliekamas dirbtinis kvėpavimas ir netiesioginis širdies masažas.

Elektros trauma įvyksta elektros srovei pratekėjus pro žmogaus organizmą. Pirmoji pagalba esant elektros traumai turi būti labai greita, elektros srovės poveikį būtina pašalinti laikantis saugumo taisyklių.
Atsiminkite, kad aukštos įtampos elektros srovė veikia 30 metrų spinduliu!
Elektros laidai nukeliami sausu medžio gabalu ar kita elektrai neleidžia medžiaga, kitais būdais atjungiama elektros srovė.
Po to pradedamas dirbtinis kvėpavimas ir, jei nėra kraujotakos, išorinis širdies masažas.
Tuoj pat pradedama organizuoti speciali reanimacinė pagalba – iškviečiama greitosios medicinos pagalbos reanimacinė brigada.

Elektros traumą gali sukelti prisilietimas prie netvarkingų elektros laidų, kuriais teka elektros srovė, netinkamas elektros prietaisų naudojimas ar žaibas.

Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui:

– prasideda mėšlungiški raumenų traukuliai, ištinka kojų ir rankų paralyžius;

– pažeidžiami kūno audiniai ir gyvybiškai svarbūs organai;

– sutrinka širdies veikla;

– prasideda kvėpavimo raumenų paralyžius;

– žmogų gali ištikti mirtis.

Pirmoji pagalba ištikus elektros traumai

Apie įvykį skubiai praneškite elektros tinklų tarnybai ir 112

Jei žmogus yra veikiamas aukštos įtampos elektros srovės (pavyzdžiui, iš jos perdavimo linijos arba transformatoriaus), negalima prie jo artintis arba jį liesti, kol elektros srovė neišjungta! Ši elektros srovė veikia kelių metrų atstumu, o lyjant lietui, ji pavojinga net už keliolikos metrų. Nemėginkite gelbėti nukentėjusiojo – tai pavojinga jūsų gyvybei. Apie įvykį skubiai praneškite elektros tinklų tarnybai.

Jei srovė yra žemos įtampos (110–220 V), gerai izoliavusis nuo žemės ir naudojant izoliuojamąją medžiagą, reikia gelbėti nukentėjusįjį.

– Teikdami pagalbą nesilieskite prie elektros srovės šaltinio, nelieskite nukentėjusiojo, jei nesate įsitikinę, kad tai saugu.

– Jei yra galimybė tai padaryti saugiai, pirmiausia reikia nutraukti kontaktą tarp elektros traumuojamo žmogaus ir srovės šaltinio. Geriausia išjungti elektros srovę jungikliu skirstomajame elektros skyde.

– Jei neįmanoma išjungti elektros srovės, reikia elektros traumuojamą žmogų nustumti nuo elektros šaltinio, nes jis pats dėl raumenų susitraukimo nepajėgia išsivaduoti. Nukentėjusįjį nuo elektros srovės šaltinio reikia nustumti elektrai nelaidžiu daiktu (pavyzdžiui, sausa lazda, lenta, truktelėjus už drabužių ar nutempiant virve, odiniu diržu). Tai būtina daryti viena ranka, atsistojus ant sausų drabužių, sauso medžio, guminio takelio.

Elektros laidą nuimti elektrai nelaidžiu daiktu

– Jei elektros traumuojamas žmogus laiko laidą, jį galima perkirsti kirviu, kurio kotas medinis, arba perkirpti žirklėmis, kurių rankenėlės padengtos plastiku arba guma. Nepamirškime, kad bet kuris žmogus, tiesiogiai prisilietęs prie nukentėjusiojo tekant elektros srovei, pats bus traumuotas.

– Jei užsidega nukentėjusiojo drabužiai, pirmiausia išjunkite elektros srovę, o tik tada gesinkite ugnį vandeniu arba gesintuvu, ant degančio žmogaus užmeskite antklodžių.

– Jei elektros išlydžiai nudegina odą, pažeistą vietą skubiai vėsinkite vandeniu (ne trumpiau kaip 30 min.), ant jos dėkite sterilų tvarstį ar apdenkite švariu rankšluosčiu. Jei nudegė rankų plaštakos – nusekite laikrodį, numaukite žiedus, apyrankes, nes audiniams patinus tai atlikti bus sudėtinga.

– Būtinai nedelsiant kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

Žmogaus gaivinimas

Žmogaus gaivinimas

Pirmoji pagalba
Pirmoji pagalba: kaip gaivinti suaugusį žmogų?

Pirmoji pagalba nudegus

Pirmoji pagalba nudegus