Suvirinimo darbų koordinatorius

Klausimai suvirinimo darbų priežiūros meistro kvalifikacijai gauti

Meistras koordinatorius

Suvirinimo koordinavimas. Užduotys ir atsakomybė (ISO 14731:2019)

I. BENDRIEJI KLAUSIMAI

1. Medžiagos, naudojamos potencialiai pavojingų įrenginių gamybai

1.1. Plienai. Klasifikacija pagal paskirtį ir cheminę sudėtį.

1.1.1. Ramaus, pusiau ramaus ir verdančiojo stingimo plienai.

1.1.2. Anglinis konstrukcinis plienas. Cheminė sudėtis, savybės, suvirinamumas, panaudojimas.

1.1.3. Mažai anglingas plienas. Cheminė sudėtis, savybės, naudojimas.

1.1.4. Mažai legiruotas plienas. Cheminė sudėtis. Cheminių elementų įtaka plieno savybėms.

1.1.5. Legiruotasis plienas. Cheminė sudėtis. Cheminių elementų įtaka plieno savybėms.

1.1.6. Kaitrai atsparus plienas. Cheminė sudėtis, savybės, naudojimas.

1.1. 7. Austenitinis plienas. Cheminė sudėtis, savybės, naudojimas.

1.1.8. Liejamieji ir spaudimu apdorotieji plienai. Jų savybės, naudojimas.

1.1.9. Anglies įtaka plieno savybėms ir suvirinamumui.

1.1.10. Sieros įtaka plieno savybėms ir suvirinamumui.

1.1.11. Fosforo įtaka plieno savybėms ir suvirinamumui.

1.1.12. Mangano įtaka plieno savybėms ir suvirinamumui.

1.1.13. Silicio įtaka plieno savybėms ir suvirinamumui.

1.1.14. Vandenilio įtaka plieno savybėms ir suvirinamumui.

1.1.15. Azoto įtaka plieno savybėms ir suvirinamumui.

1.1.16. Supratimas apie plienų valkšnumą.

1.2. Suvirinimo medžiagos.

1.2.1. Rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Glaisto paskirtis, rūšys.

1.2.2. Elektrodų klasifikacija pagal glaisto rūšį. Elektrodų tipinės markės.

1.2.3. Elektrodų su rutilo glaistu charakteristika ir naudojimas.

1.2.4. Elektrodų su baziniu glaistu charakteristika ir naudojimas.

1.2.5. Elektrodų su organiniu glaistu charakteristika ir naudojimas.

1.2.6. Glaistytų elektrodų džiovinimas, iškaitinimas, saugojimas ir laikymas darbo vietoje.

1.2.7. Dujinio suvirinimo viela ir jos markės.

1.2.8. Viela, naudojama suvirinimui anglies dioksido aplinkoje.

1.2.9. Viela, naudojama suvirinimui argono aplinkoje.

1.2.10. Suvirinimo vonios apsaugos nuo deguonies ir azoto būdai.

1.2.11. Fliusai, naudojami automatiniam suvirinimui.

1.2.12. Argono, deguonies, acetileno ir anglies dioksido dujų naudojimas suvirinimui. Jų paskirtis, pritaikymas.

1.2.13. Volframiniai elektrodai ir jų naudojimas lankiniam suvirinimui argono aplinkoje.

1.2.14. Pagrindiniai reikalavimai suvirinimo medžiagoms.

1.2.15. Elektrodų parinkimas rankiniam lankiniam suvirinimui.

1.2.16. Elektrodų, skirtų rankiniam lankiniam suvirinimui, technologinių savybių patikrinimas.

1.2.17. Suvirinimo medžiagų naudojimo tvarka, nesant jų kokybę patvirtinančių dokumentų.

1.2.18. Norminiai aktai, nustatantys pagrindinius reikalavimus su virinimo medžiagoms.

1.2.19. Norminiai aktai, nustatantys reikalavimus pagrindinėms naudojamoms suvirinamoms medžiagoms.

2. Bendros žinios apie suvirinimą

2.1. Lankinio suvirinimo šaltiniai ir jiems keliami reikalavimai.

2.2. Lankinio suvirinimo lanko statinė voltamperinė charakteristika.

2.3. Elektrodinio metalo pernešimo per elektros lanką i suvirinimo vonią procesas.

2.4. Suvirintųjų sujungimų ir siūlių rūšys. Briaunų paruošimas suvirinti, jų geometrinės formos elementai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

2.5. Metalo paruošimo suvirinti būdai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

2.6. Riebalų šalinimo būdai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

2.7. Metalo pašildymas prieš suvirinant. Dokumentas konkrečiam atvejui.

2.8. Nevienodo storio detalių paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

2.9. Rankinio lankinio suvirinimo režimų parinkimas. Įvirinimo gylis, lanko ilgis. Dokumentas konkrečiam atvejui.

2.10. Rankinis lankinis ,suvirinimas.

2.11. Rankinio lankinio suvirinimo įvairiose erdvės padėtyse technika.

2.12. Suvirinimas pusautomačiu.

2.13. Automatinis suvirinimas.

2.14. Dujinis suvirinimas.

2.15. Suvirinimo įtempimai bei deformacijos ir būdai jiems sumažinti.

2.16. Klimatinių sąlygų (vėjo, lietaus, šalčio ir pan.) įtaka suvirinimo darbams ir priemonės, skirtos kokybei šiomis sąlygomis užtikrinti.

2.17. Suvirintųjų sujungimų terminis apdirbimas, temperatūros matavimas ir registravimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

2.18. Suvirintųjų sujungimų terminio apdirbimo būdai, jų taikymas, paskirtis.

2.19. Nerūdijančio plieno suvirintųjų sujungimų terminis apdirbimas.

2.20. Suvirintųjų sujungimų terminio apdirbimo priemonės.

2.21. Suvirintųjų siūlių žymėjimas brėžiniuose.

2.22. Suvirintųjų sujungimų ženklinimas.

2.23. Surinkimo ir suvirinimo darbų technologijos dokumentai.

2.24. Suvirinimo procedūrų specifikacijos.

3. Suvirinimo kokybės kontrolė, mechaninių, cheminių savybių tyrimas. Suvirintojų atestavimas

3.1. Suvirinimo darbų kontrolė.

3.2. Reikalavimai suvirintųjų sujungimų išorei.

3.3. Suvirintųjų siūlių vidiniai defektai ir jų atsiradimo priežastys.

3.4. Suvirinimo defektai ir jų įtaka suvirintųjų sujungimų atsparumui.

3.5. Suvirintojo sujungimo metalo mikrostruktūra. Suvirinimo režimo įtaka mikrostruktūrai.

3.6. Suvirintųjų siūlių vidinių defektų kontrolės metodai.

3.7. Suvirintųjų siūlių kontrolė peršvietimu.

3.8. Suvirintųjų siūlių kontrolė ultragarsu.

3.9. Suvirintųjų siūlių kontrolė magnetiniu metodu.

3.10. Suvirintųjų siūlių kontrolė kapiliariniu metodu.

3.11. Suvirintųjų siūlių metalo kietumo nustatymas.

3.12. Suvirintųjų siūlių metalo cheminės sudėties nustatymas.

3.13. Suvirintųjų sujungimų mechaniniai bandymai.

3.14. Suvirintųjų siūlių stiloskopavimas. Spektrinė analizė.

3.15. Norminių aktų reikalavimai suvirintųjų sujungimų kontrolės apimčiai.

3.16. Suvirintųjų sujungimų defektų taisymo būdai.

3.17. Reikalavimai suvirintojams, suvirinantiems potencialiai pavojingus įrenginius.

3.18. Suvirintojų atestavimas ir sertifikavimas.

3.19. Atvejai, kada atestuotų suvirintojų kvalifikacija tikrinama pakartotinai.

3.20. Suvirintųjų sujungimų kontroliniai pavyzdžiai. Identiški ir vieno tipo kontroliniai pavyzdžiai.

3.21. Kontrolinių suvirintųjų sujungimų kokybės įvertinimas.

3.22. Akredituotos, pripažintos ir technologinės suvirinimo laboratorijos.

3.23. Metalo ir suvirintųjų sujungimų kontrolės laboratorijų ir jų išvadų teisinis statusas.

3.24. Valstybinė suvirinimo darbų priežiūra.

3.25. Norminių aktų reikalavimai suvirintųjų sujungimų kontrolei potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo metu.

3.26. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Jų rūšys.

II. SECIALIEJI KLAUSIMAI

 Nuodingųjų, degiųjų, dirginančiųjų dujų, garų arba skysčių slėginių vamzdynų (toliau – technologinių vamzdynų) suvirinimas

1. Technologinių vamzdynų klasifikavimas. Grupės, klasės.

2. Plienas, naudojamas technologiniams vamzdynams gaminti.

3. Technologinių vamzdynų elementai: atšakos, alkūnės, flanšai, aklės, trišakiai.

4. Technologinių vamzdynų armatūra.

5. Technologinių vamzdynų suvirinimo būdai.

6. Suvirintųjų siūlių išdėstymas technologiniuose vamzdynuose.

7. Technologinių vamzdynų vamzdžių galų paruošimas suvirinti. Briaunų paruošimas naudojant dujinį pjovimą. Dokumentas konkrečiam atvejui.

8. Paruoštų suvirinti technologinių vamzdynų vamzdžių sukabinimas, šaknies suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

9. Armatūros įvirinimas į technologinį vamzdyną. Dokumentas konkrečiam atvejui.

10. Dujinio suvirinimo naudojimas suvirinant technologinius vamzdynus.

11. Technologinių vamzdynų vamzdžių su nevienodo storio sienelėmis suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

12. Technologinių vamzdynų vamzdžių paruošimas suvirinti su padėkliniu žiedu. Jų suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

13. Technologinių vamzdynų su išilginėmis siūlėmis vamzdžių sujungimas ir suvirinimas.

14. Pasukamųjų technologinių vamzdynų suvirintųjų sandūrų šaknies ir kitų sluoksnių suvirinimo tvarka. Dokumentas konkrečiam atvejui.

15. Nepasukamųjų technologinių vamzdynų suvirintųjų sandūrų šaknies ir kitų sluoksnių suvirinimo tvarka. Dokumentas konkrečiam atvejui.

16. Technologinių vamzdynų iš legiruotojo austenitinės klasės plieno vamzdžių suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

17. Technologinių vamzdynų iš 12ChlMF, 15ChM, 15Ch5M (rus. 12XIMФ, 15XM, 15X5M) plieno vamzdžių suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

18. Technologinių vamzdynų iš skirtingų markių plieno vamzdžių suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

19. Technologinių vamzdynų suvirinimas žemoje temperatūroje. Dokumentas konkrečiam atvejui.

20. Technologinių vamzdynų suvirintųjų sujungimų terminis apdirbimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

21. Technologinių vamzdynų suvirintųjų siūlių kontrolė.

22. Išorinė technologinių vamzdynų suvirintųjų siūlių apžiūra ir matavimai. Vertinimo kriterijai.

23. Technologinių vamzdynų suvirintųjų siūlių neardomoji kontrolė.

24. Technologinių vamzdynų remontas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

25. Technologinių vamzdynų suvirintųjų siūlių defektų taisymas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

26. Technologinių vamzdynų suvirintųjų sandūrų kontroliniai pavyzdžiai ir jų bandymai.

27. Suvirintųjų technologinių vamzdynų bandymai.

28. Hidraulinis suvirintųjų technologinių vamzdynų bandymas.

29. Pneumatinis suvirintųjų technologinių vamzdynų bandymas.

30. Technologinių vamzdynų suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

31. Suvirinimo darbų specifikacija.

Garo ir vandens šildymo katilų (toliau – katilų) suvirinimas

1. Vandens šildymo katilai, jų paskirtis ir veikimo principas. Pagrindiniai elementai.

2. Garo katilai, jų paskirtis ir veikimo principas. Pagrindiniai elementai.

3. Garo katilų būgnai, jų paskirtis. Būgnų metalo darbo sąlygos.

 4. Katilų šildomųjų paviršių konstrukcijos ypatumai ir metalo darbo sąlygos.

5. Galimų defektų garo katilų būgne atsiradimo vietos ir priežastys.

6. Reikalavimai katilų šildomųjų paviršių ir vamzdynų lenktosioms dalims. Suvirintojo sujungimo padėtis lenktosios dalies atžvilgiu.

7. Katilų šildomųjų paviršių vamzdžių parinkimas.

8. Iki 4,0 MPa slėgio katilų garotiekių vamzdžių parinkimas.

9. Katilo kolektorių dugneliai, jų konstrukcija, parinkimas.

10.Dokumentas konkrečiam atvejui, nustatantis katilų vamzdžių galų paruošimo suvirinti tvarką.

11. Katilų šildomųjų paviršių vamzdžių paruošimo suvirinti variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

12. Katilų vamzdžių galų surinkimas ir paruošimas suvirinti su padėkliniu žiedu.

13. Katilų šildomųjų paviršių ir būgnų atvamzdžių paruošimas aklėms privirinti.

14. Plyšusio šildomojo paviršiaus vamzdelio remontas.

15. Katilų vamzdžių paruošimo suvirinti kontrolė, vykdytojai.

16. Elektrodų parinkimo katilų šildomųjų paviršių vamzdžiams suvirinti principai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

17. Elektrodų parinkimo katilų lietinių detalių – vožtuvų bei sklendžių korpusą defektams taisyti naudojant suvirinimą principai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

18. Elektrodų parinkimo katilų lietinių detalių – vožtuvų bei sklendžių korpusą defektams taisyti naudojant suvirinimą be terminio apdirbimo principai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

19. Katilų suvirinimo būdai.

20. Reikalavimai suvirintųjų sujungimų išdėstymui katiluose.

21. Kiaurymių išdėstymas katilų vamzdynų suvirintųjų sandūrų atžvilgiu.

22. Šildomųjų paviršių vamzdžių ir atvamzdžių įvirinimo į kolektorių būdai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

23. Katilų būgnų korozijos pažeistų plotą remonto naudojant suvirinimą principai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

24. Katilų būgnų, kuriuose yra įtrūkimų, remonto naudojant suvirinimą principai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

25. Katilo šildomųjų paviršių atvamzdžių aklinimo būdai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

26. Katilo šildomųjų paviršių nesandarumo įvirinimo į kolektorių vietoje pašalinimas.

27. Katilo šildomųjų paviršių vamzdžių iš 12ChlMF (rus. 12XIMФ) plieno suvirinimas kombinuotuoju būdu. Dokumentas konkrečiam atvejui.

28. Katilo šildomųjų paviršių vamzdžių iš 12Ch18N12T (rus. 12X18H12T) plieno suvirinimas rankiniu lankiniu būdu. Dokumentas konkrečiam atvejui.

29. Katilo šildomųjų paviršių vamzdžių iš 12Chl8Nl2T (rus. 12X18Hl2T) plieno suvirinimas kombinuotuoju būdu. Dokumentas konkrečiam atvejui.

30. Katilo šildomųjų paviršių vamzdžių ir atvamzdžių įvirinimo į kolektorių variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

31. Katilo sklendžių sandarinimo paviršių aplydymo technologija. Dokumentas konkrečiam atvejui.

32. Reikalavimai aplinkos temperatūrai, kai katilo elementai gaminami, montuojami ir remontuojami naudojant suvirinimą.

33. Katilų suvirintųjų sujungimų terminio apdirbimo laikymas, paskirtis, būdai, priemonės ir režimai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

34. Temperatūros matavimas ir registravimas katilo suvirintųjų sandūrų terminio apdirbimo metu.

35. Katilų suvirintųjų siū1ių kontrolė.

36. Katilų suvirintųjų siūlių išorinė apžiūra ir matavimai.

37. Katilų suvirintųjų siūlių neardomoji kontrolė.

38. Katilų suvirintųjų siūlių vidinių defektų pašalinimas ir išėmos paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

39. Katilų suvirintųjų siūlių taisymo galimybės ir būdai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

40. Metalo pavyzdžių ėmimas tyrimui iš katilų būgnų ir šių vietų remonto darbai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

41. Katilų suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

Garo ir karšto vandens vamzdynų suvirinimas

1. Garo ir karšto vandens vamzdynai, jų kategorijos, darbo sąlygos,konstrukciniai elementai.

 2. Garo ir karšto vandens vamzdynų atramos ir pakabos, jų įtaka vamzdynų metalo ir suvirintųjų sujungimų būklei eksploatacijos metu.

3. Garo ir karšto vandens vamzdynų atšakos ir trišakiai. Atšakų ir trišakių suvirintųjų sujungimų darbo sąlygos ir jų įtaka ilgalaikei eksploatacijai.

4. Garo ir karšto vandens vamzdynų alkūnių rūšys, reikalavimai konstrukcijai, įvirinimui i vamzdyną.

5. Garo ir karšto vandens vamzdynų alkūnių konstrukcijos ir pagaminimo būdo įtaka vamzdynų metalo ir suvirintųjų sujungimų darbui.

6. Reikalavimai kiaurymių išdėstymui garo ir karšto vandens vamzdynuose. Dokumentas konkrečiam atvamzdžiui įvirinti.

7. Garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių suvirintųjų sujungimų ženklinimas.

 8. Garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių su išilginėmis suvirintosiomis siūlėmis paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

9. Garo ir karšto vandens vamzdynų skirtingo vidinio skersmens, bet vienodo sienelių storio vamzdžių paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

10. Garo ir karšto vandens vamzdynų vienodo vidinio skersmens, bet skirtingo sienelių storio vamzdžių paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

11. Garo ir karšto vandens vamzdynų vienodo išorinio skersmens, bet skirtingo sienelių storio vamzdžių galimi paruošimo suvirinti variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

12. Garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių paruošimas suvirinti su figūriniu padėkliniu žiedu. Dokumentas konkrečiam atvejui.

13. Garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių paruošimas suvirinti argono aplinkoje.

14. Garo ir karšto vandens vamzdynų sklendžių korpusų paruošimas remontui naudojant suvirinimą.

15. Garo ir karšto vandens vamzdynų su kampinių suvirintųjų sujungimų įtrūkimais paruošimas remontui naudojant suvirinimą.

16. Garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių su paruoštais suvirinti galais centravimas ir sukabinimas prieš suvirinant.

17. Elektrodų parinkimas garo ir karšto vandens vamzdynams suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

18. Paruoštų suvirinti garo ir karšto vandens vamzdyną surinkimas su padėkliniu žiedu ir be jo. Dokumentas konkrečiam atvejui.

19. Garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių paruošimo suvirinti kontrolės vykdytojai.

20. Garo ir karšto vandens vamzdynų galimi suvirinimo būdai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

21. Reikalavimai suvirintųjų sujungimų išdėstymui garo ir karšto vandens vamzdynuose.

22. Atvamzdžių įvirinimo į garo ir karšto vandens vamzdyną galimi variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

23. Garo ir karšto vandens vamzdynų atvirkščiai pakopinio suvirinimo būdo taikymas.

24. Garo ir karšto vandens vamzdynų skirtingą suvirinimo būdų taikymo viename suvirintajame sujungime galimybė.

25. Karšto vandens vamzdynų vamzdžių iš plieno 20 ir 17G1S (rus. сталь 20, 17ГС) galimi suvirinimo variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

26. Garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių iš plieno 12Ch1MF ir 15Ch1MIF (rus. 12XIM1Ф, 15XIM1Ф) suvirinimo galimybė. Dokumentas konkrečiam atvejui.

27. Intarpo įvirinimo į garotiekį technologija.

28. Sklendės įvirinimo technologija.

29. Plokščių flanšų privirinimo technologija.

30. Aklės privirinimo ir įvirinimo technologija.

31. Sklendės su flanšais montavimas vamzdyne.

32. Privalomasis garo ir karšto vandens vamzdynų vamzdžių galų pašildymas. Atvejai ir technologija.

33. Garo ir karšto vandens vamzdynų ‘siūlės vidinių suvirinimo defektų pašalinimas ir išėmos paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

34. Garo ir karšto vandens vamzdynų defektinių suvirintųjų siūlių taisymo galimybės ir būdai.

35. Garo ir karšto vandens vamzdynų su eksploatacijos metu atsiradusiais suvirintųjų sujungimų įtrūkimais remonto galimybė. Dokumentas konkrečiam atvejui.

36. Garo ir karšto vandens vamzdynų suvirintųjų sujungimų terminio apdirbimo paskirtis, režimai ir priemonės.

37. Garo ir karšto vandens vamzdynų iš anglinio plieno suvirintųjų sujungimų terminis apdirbimas, režimai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

38. Garo ir karšto vandens vamzdynų iš kaitrai atsparaus plieno suvirintųjų sujungimų terminis apdirbimas.

39. Garo ir karšto vandens vamzdynų suvirintųjų siūlių kontrolė.

40. Išorinė garo ir karšto vandens vamzdynų suvirintųjų siūlių apžiūra ir matavimai.

41. Garo ir karšto vandens vamzdynų suvirintųjų siūlių neardomoji kontrolė.

42. Metalo pavyzdžių ėmimas iš garo ir karšto vandens vamzdynų ir šių vietų remonto darbai.

43. Garo ir karšto vandens vamzdynų hidraulinių bandymų ypatumai.

44. Garo ir karšto vandens vamzdynų suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

 Magistralinių dujotiekių, naftotiekių ir produktotiekių (toliau – magistralinių vamzdynų) suvirinima

1. Magistralinių vamzdynų tipai.

2. Magistraliniai vamzdynai ir jų konstrukciniai elementai.

3. Magistralinių vamzdynų fasoninės dalys, segmentinės alkūnės, trišakiai, jų gamybos technologija.

4. Medžiagos, naudojamos magistralinių vamzdynų gamybai.

5. Magistralinių vamzdynų vamzdžių paruošimas suvirinti. Leistinosios vamzdžių galų deformacijos, briaunų paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

6. Magistralinių vamzdynų vamzdžių su išilginėmis ir spiralinėmis suvirintosiomis siūlėmis paruošimas suvirinti.

7. Magistralinių vamzdynų vamzdžių su paruoštais suvirinti galais centravimas ir sukabinimas prieš suvirinant.

8. Magistralinių vamzdynų vamzdžių briaunų leistinieji nesutapimai.

9. Magistralinių vamzdynų skirtingo sienelių storio vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas.

10. Magistralinių vamzdynų vamzdžių paruošimas suvirinti ir suvirinimas su padėkliniu žiedu. Dokumentas konkrečiam atvejui.

11. Elektrodų parinkimas magistraliniams vamzdynams suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

12. Magistralinių vamzdynų suvirinimo būdai ir suvirinimo medžiagos.

13. Medžiagų, naudojamų l11agistraliniams vamzdynams suvirinti, saugojimas ir paruošimas.

14. Magistralinių vamzdynų vertikaliosios nepasukamosios siūlės suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

15. Atvirkščiai pakopinis magistralinių vamzdynų vamzdžių suvirinimo būdas.

16. Magistralinių vamzdynų vamzdžių sujungimo su plienine armatūra galimi variantai.

17. Magistralinių vamzdynų vamzdžių suvirintųjų siūlių ženklinimas.

18. Reikalavimai aplinkos temperatūrai, atliekant suvirinimo darbus magistralinių vamzdynų montavimo metu. Suvirinimo darbų atlikimas esant blogoms oro sąlygoms.

19. Magistralinių vamzdynų suvirintojų kvalifikacijos patikrinimas. Kontrolinės suvirintosios sandūros suvirinimas.

20. Magistralinių vamzdynų suvirintųjų siūlių kokybės kontrolė.

21. Magistralinių vamzdynų suvirintųjų siūlių regimoj i kontrolė. Galimi defektai ir jų leistinieji dydžiai.

22. Magistralinių vamzdynų siūlių neardomoji kontrolė. Kontrolės apimtis.

23. Magistralinių vamzdynų kontrolinės suvirintosios sandūros bandymai.

24. Magistralinių vamzdynų suvirintųjų siūlių defektų taisymas.

25. Magistralinių vamzdynų suvirintųjų siūlių vidinių suvirinimo defektų pašalinimas ir išėmos paruošimas suvirinti.

26. Elektrodų parinkimas išėmos, susidariusios šalinant defektą, suvirinimui.

27. Išėmos, susidariusios šalinant defektą, užvirinimas.

28. Mechaniniai suvirintųjų magistralinių vamzdynų siūlių bandymai.

29. Magistralinių vamzdynų bandymas.  

30. Magistralinių vamzdynų suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

Naftos ir jos produktų talpyklų (toliau – talpyklų) suvirinimas

1. Bendrieji reikalavimai metalinėms talpykloms.

2. Medžiagos, naudojamos talpyklų elementų gamybai.

3. Talpyklų elementų (lakštų) paruošimas suvirinti. Galimi variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

4. Paruoštų suvirinti talpyklų elementų (lakštų) galų sukabinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

5. Talpyklų suvirinimo būdai ir naudojamos suvirinimo medžiagos.

6. Reikalavimai talpyklų suvirintosioms siūlėms.

7. Talpyklų atraminio žiedo (dugno žiedo) suvirinimo technologija.

 8. Talpyklų dugno suvirinimo technologija.

9. Talpyklų sienelių suvirinimo technologija. Vertikaliųjų siūlių suvirinimo technologija. Horizontaliųjų siūlių suvirinimo technologija.

10. Talpyklų kampinių siūlių suvirinimo technologija. Atraminio žiedo privirinimas prie dugno.

11. Atvirkščiai pakopinio būdo taikymas talpykloms suvirinti.

12. Reikalavimai talpyklų sienelių angoms ir atvamzdžių privirinimui.

13. Skirtingų suvirinimo būdų taikymo viename talpyklų suvirintajame sujungime galimybė.

14. Reikalavimai aplinkos temperatūrai, atliekant suvirinimo darbus talpyklos montavimo metu.

15. Talpyklų suvirintųjų sujungimų terminio apdirbimo paskirtis, režimai ir priemonės.

16. Temperatūros matavimas ir registravimas, termiškai apdirbant suvirintąsias sandūras, pašildant prieš suvirinimą ir suvirinimo metu.

17. Remontinio lapo įvirinimas į talpyklos korpuso cilindrinę dalį.

18. Talpyklų remontas naudojant suvirinimą, kai eksploatacijos metu dėl korozijos poveikio suplonėja apatinio žiedo dalis.

19. Naudotų talpyklų užleistinių cilindrinių suvirintųjų sujungimų remontas.

20. Elektrodų parinkimas lakštų iš plieno 09G2S (rus. сталь 09Г2C) suvirinimo procedūros sudarymui. Paruošimas prieš suvirinimą. Elektrodų išdavimas suvirintojui.

21. Talpyklų suvirintųjų siūlių kokybės kontrolė.

22. Talpyklų montavimo kokybės kontrolė. Suvirinimo deformacijos vertinimo normos.

23. Suvirinimo deformacijos. Priemonės joms sumažinti.

24. Talpyklų periodinė kontrolė, galimi defektai ir remonto naudojant suvirinimą technologija.

25. Talpyklų siūlės vidinių suvirinimo defektų pašalinimas ir išėmos paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

26. Talpyklų bandymas.

27. Talpyklų suvirinimo technologijos dokumentai.

28. Talpyklų suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

Degiųjų gamtinių ir suskystintų dujų plieninių vamzdynų (toliau – dujotiekių) suvirinimas

1. Iki 1,2 MPa slėgio gamtinių dujų ir iki 1,6 MPa slėgio suskystintų dujų dujotiekiai.  

2. Medžiagos, naudojamos dujotiekių plieninių vamzdžių gamybai. Reikalavimai joms.

3. Dujotiekių vamzdžių jungiamosios dalys: alkūnės, trišakiai; jų gamyba.

4. Dujotiekių vamzdžių galų paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

5. Dujotiekių vamzdžių galų paruošimo geometrijos patikrinimas.

6. Dujotiekių vamzdžių centravimo įrenginiai, jų tipai.

7. Leistinieji dujotiekių vamzdžių sienelių nesutapimai.

8. Vienodo skersmens, bet skirtingo sienelių storio dujotiekių vamzdžių paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

9. Įvairaus skersmens dujotiekių vamzdžių sukabinimo siūlės, jų skaičius, ilgis, aukštis. Dokumentas konkrečiam atvejui.

10. Medžiagos, naudojamos dujotiekiams suvirinti. Suvirinimo elektrodų, suvirinimo vielos, f1iusų parinkimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

11. Medžiagų, naudojamų dujotiekiams suvirinti, saugojimas ir paruošimas.

12. Plieninių dujotiekių vamzdžių suvirinimo būdai.

13. Dujinis dujotiekių vamzdžių suvirinimas.

14. Rankinis lankinis dujotiekių vamzdžių suvirinimas.

15. Dujotiekių vamzdžių suvirintųjų siūlių tipai.

16. Dujotiekių vamzdžių suvirintųjų siūlių geometrija.

17. Šaknies suvirinimas argono aplinkoje.

18. Dujotiekių vamzdžių dujinio suvirinimo technologija.

19. Dujotiekių vamzdžių rankinio lankinio suvirinimo technologija.

20. Dujotiekių vamzdžių suvirintosios siūlės matmenų priklausomybė nuo sienelių storio ir elektrodo skersmens. Rumbelių skaičius.

21. Intarpų įvirinimas į dujotiekio vamzdyną. Intarpo matmenys.

22. Apribojimai privirinant atšakas, akies, flanšus požeminiame ir vidaus dujotiekyje.

23. Atstumai nuo dujotiekio suvirintųjų siūlių iki atramų, pamatų.

24. Atstumas tarp išilginių dujotiekio suvirintųjų siūlių.

25. Automatinis ir’ pusiau automatinis dujotiekio vamzdžių suvirinimas.

26. Dujotiekio suvirinimo darbų atlikimas esant blogoms oro sąlygoms. Reikalavimai aplinkos temperatūrai, atliekant suvirinimo darbus dujotiekio montavimo metu.

27. Dujotiekio suvirintųjų siūlių kokybės kontrolė.

28. Dujotiekio suvirintųjų siūlių regimoji kontrolė. Galimi defektai ir jų leistinieji dydžiai.

29. Dujotiekio suvirintųjų siūlių neardomoji kontrolė. Kontrolės apimtis.

30. Dujotiekio suvirintųjų siūlių defektų taisymas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

31. Dujotiekio siūlės vidinių suvirinimo defektų pašalinimas ir išėmos paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

32. Dujotiekio suvirintųjų siūlių mechaniniai bandymai.

33. Dujotiekio bandymas.

34. Dujotiekio suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

KLAUSIMAI SUVIRINIMO DARBŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO KVALIFIKACIJAI GAUTI

 Slėginių indų suvirinimas

1. Slėginiai indai ir jų konstrukcijos ypatumai. Klasifikacija pagal paskirti.

2. Medžiagos, naudojamos slėginių indų gamybai.

3. Reikalavimai slėginių indų atramų privirinimui.

4. Slėginių indų lakštų kraštų paruošimo suvirinti variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

5. Resiverių korpusų korozijos paveiktų vietų remonto naudojant suvirinimą galimybė. Dokumentas konkrečiam atvejui.

6. Reikalavimai suvirintųjų sujungimų išdėstymui slėginiuose induose.

7. Slėginių indų suvirintųjų sujungimų tipai.

8. Reikalavimai slėginių indų suvirintosioms siūlėms.

9. Didelio slėgio šildytuvų korpusų, kuriuose yra įtrūkimų, remonto naudojant suvirinimą galimybė. Dokumentas konkrečiam atvejui.

10. Slėginių’ indų suvirinimo būdai ir suvirinimo medžiagos. Dokumentas konkrečiam atvejui.

11. Elektrodų parinkimas slėginiams indams suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

12. Medžiagų, naudojamų slėginiams indams suvirinti, saugojimas ir paruošimas.

13. Deaeratorių, kuriuose yra įtrūkimų, remonto naudojant suvirinimą galimi variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

14. Atvirkščiai pakopinio suvirinimo būdo taikymas suvirinant slėginius indus.

15. Slėginio indo korpuso cilindrinės dalies erozijos paveiktų vietų paruošimas remontui naudojant suvirinimą. Dokumentas konkrečiam atvejui.

16. Slėginių indų korozijos pažeistų vietų remonto naudojant suvirinimą galimi variantai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

17. Reikalavimai aplinkos temperatūrai, kai slėginiai indai gaminami ir remontuojami naudojant suvirinimą.

18. Slėginių indų suvirintųjų sujungimų terminio apdirbimo paskirtis,. režimai, priemonės.

19. Slėginių indų suvirintųjų sujungimų išorinė apžiūra ir kokybės įvertinimas pagal apžiūros ir matavimo rezultatus.

20. Slėginių indų suvirintųjų siūlių neardomoji kontrolė.

21. Slėginių indų siūlės vidinių suvirinimo defektų pašalinimas ir išėmos paruošimas suvirinti.

22. Slėginių indų suvirintųjų sujungimų patikimumas naudojimo metu, charakteringos plyšių atsiradimo vietos ir priežastys.

23. Slėginių indų – autoklavų korozijos paveiktų vietų remonto naudojant suvirinimą galimybės. Dokumentas konkrečiam atvejui.

24. Slėginių indų – autoklavų su įtrūkimais ties atramų vidine puse remontas naudojant suvirinimą. Dokumentas konkrečiam atvejui.

25. Slėginių indų – autoklavų su įtrūkimais greta suvirintųjų .sujungimų remonto naudojant suvirinimą galimybė. Dokumentas konkrečiam atvejui.

26. Slėginio indo cilindrinės dalies su korozijos pažeistu plotu remonto įvirinant lapą galimybė. Lapo metalo parinkimas. Suvirinimo būdo ir medžiagų parinkimas.

27. Atvamzdžio įvirinimo naujoje slėginio indo korpuso vietoje galimybės ir variantai.

28. Slėginių indų suvirintųjų siūlių taisymo galimybės ir būdai. Dokumentas konkrečiam atvejui.

29. Slėginio indo suvirintųjų siūlių taisymo naudojant suvirinimą galimi variantai.

30. Slėginių indų hidraulinis bandymas. Paskirtis, pagrindiniai reikalavimai.

31. Slėginių indų, suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

 Keliamųjų įrenginių metalinių konstrukcijų (toliau – keliamųjų įrenginių) suvirinimas

1. Keliamųjų įrenginių rūšys. Būdingi suvirintųjų sujungimų tipai.  

2. Keliamųjų įrenginių gamybai naudojamas plienas. Jo savybės.

3. Medžiagos, naudojamos keliamiesiems įrenginiams suvirinti, jų parinkimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

4. Elektrodų, naudojamų keliamiesiems įrenginiams. suvirinti, parinkimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

5. Keliamųjų įrenginių metalo briaunų paruošimas suvirinti. Dokumentas konkrečiam atvejui.

6. Paruoštų suvirinti keliamųjų įrenginių detalių sukabinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

7. Keliamųjų įrenginių sandūrinių siūlių suvirinimo tvarka. Dokumentas konkrečiam atvejui.

8. Skaičiuojamosios metalinės konstrukcijos, kuri suvirinama iš dvitėjinių sijų, suvirinimo tvarka. Dokumentas konkrečiam atvejui.

9. Skaičiuojamosios metalinės konstrukcijos, kuri suvirinama iš kampuočių, suvirinimo tvarka. Dokumentas konkrečiam atvejui.

10. Skaičiuojamosios metalinės konstrukcijos, kuri suvirinama iš lovinių profilių, suvirinimo tvarka. Dokumentas konkrečiam atvejui.

11. Skaičiuojamosios metalinės konstrukcijos, kuri suvirinama iš vamzdžių, suvirinimo tvarka. Dokumentas konkrečiam atvejui.

12. Keliamųjų įrenginių skirtingų markių plieno suvirinimas. Dokumentas konkrečiam atvejui.

13. Atvirkščiai pakopinio suvirinimo metodo taikymas suvirinant keliamuosius įrenginius.

14. Priemonės keliamųjų įrenginių suvirinimo deformacijoms sumažinti.

15. Keliamųjų įrenginių suvirinimas žemoje temperatūroje. Dokumentas konkrečiam atvejui.

16. Keliamųjų įrenginių suvirintųjų siūlių terminio apdirbimo būdai, paskirtis.

17. Keliamųjų įrenginių suvirintųjų siūlių kontrolė.

18. Keliamųjų įrenginių suvirintųjų siūlių išorinė apžiūra gamybos, remonto ir eksploatacijos metu.

19. Neleistinieji keliamųjų įrenginių suvirintųjų sujungimų defektai.

20. Keliamųjų įrenginių suvirintųjų siūlių neardomoji kontrolė.

21. Keliamųjų įrenginių suvirintųjų siūlių defektų taisymas.

22. Įtrūkimų metalinių konstrukcijų suvirintosiose siūlėse remontas.

23. Įtrūkimų konstrukcijų pagrindiniame metale remontas.

24. Keliamųjų įrenginių suvirinimo darbų atsiskaitomieji dokumentai.

Degiųjų gamtinių ir suskystintų dujų polietileninių vamzdynų (toliau – dujotiekių) suvirinimas

1. Dujotiekio sistemos iš didelio tankio polietileno (PE-HD) vamzdžių.

2. Fizinės didelio tankio polietileno savybės.

3. PE-HD tipo vamzdžių ilgaamžiškumas, pranašumai ir trūkumai lyginant su plieniniais vamzdžiais.

4. Polietileninių (PE) vamzdžių žymenys.

5. Polietileninių dujotiekių fasoninės dalys.

6. PE vamzdžių ir fasoninių dalių transportavimas bei sandėliavimas.

7. Reikalavimai PE dujotiekio tiesimui.

8. PE vamzdžių suvirinimo bei fasoninių dalių prijungimo būdai.

9. Polietileninių vamzdžių suvirinimas kaitinamąja spirale (elektrinis suvirinimas).

10. Polietileninių vamzdžių suvirinimas kaitinamuoju elementu.

11. Elektra privirinami ir pragręžiami balnai, jų tipai (balnai su „T” tipo atvamzdžiu arba rutuliniu čiaupu).

12. Įvado į gyvenamąjį namą įrengimas. 13. Prisijungimas prie veikiančio dujotiekio.

14. PE vamzdžių suspaudimas, reikalavimai suspaudimo vietai.

15. Požeminio rutulinio čiaupo įrengimas PE dujotiekyje.

16. PE dujotiekio tiesimas per kliūtis dėkluose.

17. Suvirinimo aparatai, naudojami PE vamzdžiams suvirinti.

18. Suvirintųjų sandūrų kokybės kontrolė.

19. PE vamzdžių sujungimų išorinio įvertinimo kriterijai.

20. Skirstomojo dujotiekio bandymas.

21. Dujotiekio įvadų bandymas

Komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *