Elektrotechnikoje vartojami matavimo vienetai

Elektra ir magnetizmas

DydžiaiPavadinimasŽymėjimasIšvestinio vieneto
išraiška papildomais
SI vienetais
Elektros kiekis, elektros krūvis, qkulonasC
Elektros įtampa, potencialų skirtumas UvoltasVW/A
Elektrinis potencialas φvoltasV
Elektrinė talpa CfaradasFC/V
Elektrinės varžos R, X, ZomasΩV/A
Elektrinis laidumas (laidis) σsimensasSA/V
Dažnis fhercasHz
Elektros krūvio tankiskulonas kubiniam metruiC/m3m-3 · s · A
Savitasis elektrinis laidumas (laidis)simensas metruiS/mkg-1 · m-3 · s3 · A2
Savitoji elektrinė varžaomas metrasΩ · mkg · m3 · s-3 · A-2
Dielektrinė skvarba faradas metruiF/mkg-1 · m-3 · s4 · A2
Magnetinė skvarbahenris metruiH/mkg · m · s-2 · A-2
Magnetinio lauko stiprisamperas metruiA/mm-1· A
Elektomagnetinė energijadžaulisJN · m
Galia, energijos srautasvatasWJ/s
Magnetinė indukcija BteslaTWb/m2
Magnetinės indukcijos srautasvėberisWbW · s
Induktyvumas LhenrisHWb/A
Dielektrinių nuostolių kampas radianasrad
Elektros srovės tankis jamperas kvadratiniam metruiA/m2
Elektrinio lauko stiprisvoltas metruiV/m

Šviesos vienetai

Šviesos srautasliumenaslm
Apšviestumasliuksaslx
Skaistiskandela kvadratiniam
metrui
cd/m2

Kiti vienetai, naudojami elektrotechnikoje

JėganiutonasNN = m · kg · s-2
SlėgispaskalisPaN/m2
Kampinis greitis, kampinis dažnisradianas per sekundęrad/ss-1
Jėgos momentasniutonas metruiN · mkg · m2 · s-2

Elektrotechninių dydžių išvestinės reikšmės

Srovė, AĮtampa, VVarža, ΩElektrinė galia, W
1 kiloamperas (kA) =
1000 A
1 kilovoltas (kV) =
1000 V
1 kiloomas (1 kΩ) = 1000 Ω1 kilovatas =
1000 W
1 miliamperas (mA) =
0,001 A
1 milivoltas (mV) =
0, 001 V
1 megaomas (1 MΩ) =
1 000 000 Ω
1 megavatas =
1 000 000 W
1 mikroamperas (1µA) =
0,000001 A
1 mikrovoltas (1µV) =
0,000001 V
1 miliomas (1 mΩ) =
0,001 Ω
1 milivatas (1 mW) =
0,001 W
Elektros energija, W · s (vatas · sekundė)
1 kilovatas·valanda (kWh) = 3.6·106 W·s
Elektros energija, W · s (vatas · sekundė)
1 kilovatas·valanda (kWh) = 3.6·106 W·s
1 mikroomas (1 µΩ) =
0,000001 Ω
1 arklio galia (AG) = 736 W

Elektros srovės vienetai (A)

1amperas (A) =1 A = 0.001 kA
1miliamperas (mA) =0.001 A = 0.0000010 kA
1mikroamperas (µA) =0.0000010 A = 0.0000000010 kA
1nanoamperas (nA) =0.0000000010 A = 0.0000000000010 kA
1kiloamperas (kA) =1000 A = 1 kA
1megaamperas (MA) =1000000 A = 1000 kA
1gigaamperas (GA) =1000000000 A = 1000000 kA

Elektros srovės matavimo vienetų skaičiuoklė

Kiti pagrindiniai matavimo vienetai

Ilgio matavimo vienetai
Metras – pagrindinis SI sistemos ilgio matavimo vienetas. 1 metras lygus atstumui, kurį nuskrieja šviesa vakuume per 1/299792458 sekundės dalį.

1 milimetras (mm) = 1/1000 m = 10 -3 m
1 centimetras (cm) = 10 mm
1 decimetras (dm) = 10 cm
1 metras (m) = 100 cm
1 kilometras (km) = 1000 m
1 colis (in, 1″) = 25,4 mm
1 pėda (ft, 1′) = 12 in = 0,3048 m
1 jardas (yd) = 3 ft = 36 in = 0,9144 m
1 astronominis vienetas (av) = 149 597 870 km
1 jūrmylė = 10 kabeltovų = 6076,1154 ft = 1852 m
1 mylia (ml) = 1760 yd = 1609,344 m
1 geografinė mylia = 7420 m
1 šviesmetis = 9,46 x 1012 km = 0,3066 pc = 63240 av
1 parsekas (pc) = 3,085 x 1013 km = 206 264,8 av

Ilgio vienetų skaičiuoklė

Ploto matavimo vienetai
1 kvadratinis milimetras (mm2) = 1/1000000 m2 = 10-6 m2
1 kvadratinis centimetras (cm2) = 100 mm2
1 kvadratinis decimetras (dm2) = 100 cm2
1 kvadratinis metras (m2) = 100 dm2
1 aras (a) = 100 m2
1 hektaras (ha) = 100 a
1 kvadratinis kilometras (km2) = 100 ha = 10000 a
1 kvadratinis colis (sq in)= 6,4516 cm2
1 kvadratinė pėda (sq ft)= 144 sq in = 0,09290304 m2
1 kvadratinis jardas (sq ya)= 9 sq ft = 1296 sq in = 0,836309 m2
1 akras (acre)= 4840 sq ya = 43560 sq ft = 4046,8564244 m2
1 kvadratinė mylia (sq ml)= 640 akrų= 258,99 ha

Ploto vienetų skaičiuoklė

Tūrio matavimo vienetai
1 kubinis centimetras (cm3) = 0,001 l
1 kubinis decimetras (dm3) = 1000 cm3= 1000000 mm3 = 1 l
1 kubinis metras (m3) = 1000 dm3= 1000000 cm3 = 1000 l
1 litras (l)= 1 dm3
1 mililitras (ml)= 1 cm3
1 dekalitras (dl)= 10 dm3
1 hektolitras (hl)= 10 dl = 100 dm3
1 kubinis colis (cu in)= 16,387064 cm3
1 kubinė pėda (cu ft)= 1728 cu in = 0,02831685 m3
1 kubinis jardas (cu ya)= 27 cu ft = 0,763551944 m3
1 anglų pinta ( british pint) = 0,57 l
1 anglų galonas (british gallon) = 4.54609188 l
1 JAV galonas (US gallon) = 3.785411784 l
1 anglų barelis (british barrel) = 163,65 l
1 JAV barelis (US barrel) = 158,987 l

Masės vienetų skaičiuoklė

Masės matavimo vienetai
1 kilogramas (kg) = 1 litro gryno vandens masė esant 40C
1 gramas (g) = 0,001 kg
1 centeris (cnt)= 100 kg
1 tona (t)= 1000 kg
1 svaras (lb)= 453,59 g
1 uncija (oz) = 28,35 g

Informacijos kiekio matavimo vienetai
Mažiausias informacijos kiekis – bitas
1 bitas (b) = 0 arba 1, „teisinga” arba „klaidinga”
1 baitas (B) = 8 b
1 kilobaitas (KB) = 1024 B
1 megabaitas (MB) = 1024 KB
1 gigabaitas (GB) = 1024 MB
1 terabaitas (TB) = 1024 GB

Kaip teisingai pasirinkti automatinį jungiklį?