Suvirinimo darbų patikros įvadas

Suvirinimo darbų patikros metu galima patikrinti daugybę suvirinimo siūliės savybių. Kai kurios jų yra susijusios su suvirinimo siūlės forma, kitos – su siūlės defektai. Suvirinimo siūlės forma gali turėti didžiulės reikšmės, kadangi nuo jos priklauso suvirinimo siūlės tvirtumas ir susijusios savybės. Netinkamo dydžio suvirinimo siūlės gali neatlaikyti numatytų apkrovų. Siūlių defektai – tai siūlėje ar greta jos esantys defektai, kurie gali, atsižvelgiant į jų dydį ir (arba) vietą, būti apsakaičiuotų siūlės mechaninių savybių neatitikimo priežastimi. Tokie defektai gali susilpninti siūlę arba tapti įtempimų koncentratoriais suvirintoje konstrukcijoje.

Suvirinimo siūlės tikrinamos dėl įvairių priežasčių. Pagrindinė priežastis – nustatyti, ar suvirinimo siūlė yra tinkamos kokybės atsižvelgiant į numatytą paskirtį. Norint įvertinti suvirinimo siūlės kokybę, pirmiausia reikia turėti kokią nors vertinimo skalę, pagal kurią galėtume įvertinti jos savybes. Vertinti suvirinimo siūlės kokybę be nustatytų priimtinumo kriterijų yra nepraktiškas sprendimas.

Suvirinimo siūlės kokybės priimtinumo kriterijai gali kilti iš įvairių šaltinių. Suvirinimo brėžiniuose paprastai nurodomi siūlių dydžiai ir kita su matmenimis susijusi informacija, pavyzdžiui, siūlių ilgiai ir vietos. Šie matmenų reikalavimai įprastai sudaromi atlikus skaičiavimus arba paėmus iš kitų patikrintų brėžinių, atitinkančių suvirinimo jungčių savybių reikalavimus.

Priimtini ir nepriimtini suvirinimo siūlių defektų lygiai paprastai imami iš suvirinimo standartų reikalavimų. Suvirinimo standartai yra sudaryti įvairiems suvirinimo darbų tipams. Svarbu pasirinkti susijusiai pramonės šakai ar jūsų atliekamiems darbams skirtą suvirinimo darbų standartą.

Suvirinimo inspektorius atliekantis suvirinimo darbų patikrą turi turėti daug ir įvairių žinių: suprasti suvirinimo brėžinius, suvirinimo simbolius, suvirinimo jungčių tipus, suvirinimo procedūras, standarto reikalavimus, tikrinimo ir bandymų metodus ir kt. Dėl šios priežasties daugelyje suvirinimo standartų reikalaujama, kad suvirinimo inspektoriai turėtų kvalifikacijas arba tikrinimo darbams atlikti reikalingų žinių ir patirties. Suteikiama galimybė dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose suvirinimo darbų tikrinimo mokymuose ir inspektorių sertifikavimo programose. Daugelį populiarių programų JAV administruoja Amerikos suvirinimo asociacija (AWS). Tai pavyzdžiui sertifikuoto suvirinimo darbų inspektoriaus (CWI) programa. Norint gauti suvirinimo inspektoriaus sertifikatą, egzamino metu reikia pademonstruoti suvirinimo darbų tikrinimo žinias.

Siekdami giliau apžvelgti suvirinimo darbų patikros metodus, turėsime detaliau patyrinėti tam tikras tikrinimo metodikas ir suvirinimo darbų patikros pavyzdžius. Rengiant suvirinimo darbų patikros apžvalgą rėmiausi šiomis temomis:

”Inspection and Testing for Welding Procedure Qualification” – šaltinyje aprašomi naudoti patikros metodai ir parodoma kaip šie metodai gali būti neatsiejama bendros suvirinimo kokybės sistemos dalimi.

”Visual Inspection” – dažniausiai lengviausias, pigiausias ir greičiausiai (jei atliekamas tinkamai) efektyviausias suvirinimo darbų patikrinimo metodas.

” Surface Crack Detection” – bandymo skvarbiuoju skysčiu ir magnetinėmis dalelėmis patikros metodai, kaip jie naudojami ir ką galima nustatyti.

”Radiographic and Ultrasonic Weld Inspection” – aprašomi metodai žinomi kaip neardančiosios kontrolės bandymai, įprastai naudojami vidinei siūlės struktūrai patikrinti, siekiant nustatyti jos vientisumą nesuardant suvirinto komponento.

” Destructive Weld Testing” – aprašomi vientisumui ar mechaninėms savybėms patikrinti naudojami metodai. Dažniausiai suvirintas komponentas yra padalinamas dalimis ir (arba) sulaužomas, kad būtų galima įvertinti įvairius mechaninius ir (arba) fizinius parametrus.

Vienas pagrindinių sėkmingos suvirinimo kokybės sistemos aspektų – teisingos suvirinimo darbų tikrinimo programos sukūrimas, pristatymas ir valdymas. Tokią programą patvirtinti galima tik atlikus suvirinimo siūlės kokybės reikalavimų / priimtinumo kriterijų, tikrinimo ir bandymų metodų bei galimybių naudotis kvalifikuotų ir (arba) patirties turinčių suvirinimo inspektorių paslaugomis vertinimą.

Parengta pagal: esab.lt